Πλαστική στήθους

Αυξητική Μαστών

Αφορά μικρούς μαστούς, ασυμμετρία των μαστών, μεγάλη απώλεια βάρους και υποστροφή των μαστών μετά την εγκυμοσύνη. Από μια μικρή τομή στο δέρμα, τοποθετούνται τα ενθέματα είτε κάτω από τον αδένα του μαστού, είτε κάτω από την περιτονία του μείζονα θωρακικού μυός, είτε και κάτω από τον θωρακικό μυ. Τα ενθέματα χρησιμοποιούνται πάνω από 50 χρόνια και τα νεότερα είναι τραχείας επιφανείας με περιεχόμενο gel σιλικόνης υψηλής συνεκτικότητας και εγγύηση διάρκειας για μια ζωή. Η επέμβαση γίνεται με γενική νάρκωση και παραμονή μιας ημέρας στην κλινική. Επιστροφή στην εργασία μετά 4 έως 7 ημέρες. Εφαρμογή αθλητικού στηθόδεσμου για 1 μήνα.

Ανόρθωση Μαστών

Αφορά την μεγάλη χαλάρωση και πτώση των μαστών, οι οποίοι χρειάζονται μόνον ανόρθωση. Η επέμβαση μπορεί να συνδυάζεται και με την αύξηση των μαστών. Η αναισθησία είναι γενική και απαιτείται παραμονή μιας ημέρας στην κλινική. Ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος, οι τομές μπορεί να γίνουν γύρω από την θηλή, ή να επεκτείνονται κάθετα κάτω από την θηλή ή και να υπάρχει μια μικρή οριζόντια ουλή στην υπομάστια χώρα. Εφαρμογή αθλητικού στηθόδεσμου για 1 μήνα.

Μειωτική Μαστών

Στους μεγάλους μαστούς μπορεί να συνυπάρχει μαστοδυνία, πόνος στον αυχένα και την πλάτη και συχνές δερματίτιδες κάτω από τους μαστούς. Στην μεγαλομαστία σε μεγάλο ποσοστό υπάρχει μια 'καλοήθης' κυστική μαστοπάθεια και επιβάλλεται να προηγηθή έλεγχος με μαστογραφία και υπέρηχο για τον αποκλεισμό κακοήθειας. Η αναισθησία είναι γενική και αφαιρείται δέρμα-λίπος και μαζικός αδένας, ενώ η θηλή μεταφέρεται στην νέα θέση της χωρίς να αποκοπεί. Οι ουλές είναι γύρω από την θηλή, κάθετα κάτω από την θηλή και μπορεί να επεκτείνονται στην υπομάστια χώρα. Εφαρμογή αθλητικού στηθόδεσμου για 1 μήνα.

Γυναικομαστία

Αφορά καλοήθη διόγκωση των μαστών στους άνδρες. Συμμετέχουν το υποδόριο λίπος, ο μαζικός αδένας και το δέρμα. Συνήθως πρόκειται για ψευδή γυναικομαστία με τοπική αύξηση του λίπους ή και χαλάρωση του δέρματος μετά μεγάλες αυξομειώσεις του βάρους. Γίνεται μικροδικτυωτή λιποαναρρόφηση και εφόσον απαιτείται, αφαίρεση του μαζικού αδένα με μικρή τομή στο κάτω ήμισυ της περιμέτρου της θηλής. Εάν υπάρχει μεγάλη περίσσεια δέρματος, αφαιρείται ένα 'δακτυλίδι' επιδερμίδας και η ουλή 'κρύβεται' στο όριο του χρώματος της θηλής. Για 1 μήνα εφαρμόζεται ελαστική ζώνη. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο.